Διαθέσιμα μαθήματα

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εναρμόνισης CE
ΕΛΟΤ - e Learning

Αντικείμενο του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού είναι να παρουσιάσει συνεκτικά αλλά πλήρως τις βασικές απαιτήσεις και διαδικασίες για την σήμανση CE της ΕΕ.

Τυποποίηση - Εμπειρογνώμονες τυποποίησης
ΕΛΟΤ - e Learning

Αντικείμενο του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού είναι να παρουσιάσει συνεκτικά αλλά πλήρως την έννοια της «τυποποίησης» καθώς και τα χαρακτηριστικά των εμπειρογνωμόνων που απαιτούνται να αναπτυχθούν με βάση τις οδηγίες IWA 2.


Site announcements

Δεν υπάρχουν ακόμα θέματα συζήτησης σε αυτό το φόρουμ